Parang bungkol (machete)

Parang bungkol: A type of long machete used by the Banjarese people.


Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: